Klinikk Optimal har avtale med de aller fleste forsikringsselskap i Norge, og du kan benytte din helseforsikring til å få dekket behandling hos oss. Helseforsikring dekker behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og naprapat.

De forskjellige forsikringsselskapene har noe ulike prosedyrer for registrering av sak og godkjenning av behandling. Kontakt oss og vi vil veilede deg. I de fleste tilfeller fakturer vi forsikringsselskapet direkte.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om bruk av helseforsikring.

Ta kontakt med oss!

Vi har avtale med følgende forsikringsselskap: